VALIDOINTI

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (TLT-laki 720/2021) velvoittaa terveydenhuollon toimintayksiköt järjestämään toimintansa niin, että toimintayksikkö säännöllisesti arvioi standardissa EN ISO 13485 määriteltyyn luokkaan IIa kuuluvien lääkinnällisten laitteiden ja koneiden  toiminta- ja suorituskykyä.

Validointi tarkoittaa suunnitellun ja dokumentoidun ohjelman suorittamista sen osoittamiseksi, että määriteltyjen rajojen puitteessa toimiva prosessi tuottaa jatkuvasti tuotteen tai palveluita, jotka täyttävät ennalta määrätyt vaatimukset.

Laitteiden ja koneiden osalta validointi on kokonaisprosessi, joka koostuu asennustarkastuksesta (IQ, installation qualification), käyttökunnon tarkastuksesta (OQ, operational qualification) ja suorituskyvyn tarkastuksesta (PQ, performance qualification) ja toiminta- ja suorituskyvyn ylläpidosta. Toiminta- ja suorituskyvyn ylläpito sekä omavalvonta ovatkin hyvin läheisessä yhteydessä toisiinsa.

Ota yhteyttä niin kerromme lisää, miten KWC Nordics Oy:n validointipalvelu on viety jo astetta pidemmälle! 

KWC Nordics Oy

Vartiokuja 1
76850 Naarajärvi

Puh. 015 34 111 (vaihde)
Myynti: kwc-medical.fi@kwc.com
Huolto: kwc-huolto.fi@kwc.com

KWC Nordics -saniteettituotteiden (tiskipöydät, -altaat, saniteettikalusteet) myynnin sähköposti on jatkossa: kwc-myynti.fi@kwc.com

Haluan lisä­tietoja / tar­jouk­sen

© KWC Nordics Oy