TESTILIAT, MITTARIT JA INDIKAATTORIT

Soluperäisen lian testaaminen

HYGIENA SystemSURE PLUS & ULTRASNAP

Nopea tiedonsaanti on ensiarvoisen tärkeää sairaalahygienian valvonnassa. Kun testitulokset saadaan heti näytteenoton jälkeen, voidaan kohde tarvittaessa puhdistaa uudelleen ja olennaisesti vähentää kontaminaatioriskiä.

Hygiena -luminometrit ja pikatestit on kehitetty helppoon ja tehokkaaseen pintahygienian ja -puhtauden varmistamiseen. Kontaktimaljoilla ja -liuskoilla tulosten saaminen kestää useita päiviä, mutta Hygiena -luminometrilla ja pikatesteillä puhtauden varmistaminen onnistuu helposti muutamassa minuutissa.

Hygiena SystemSURE PlusTM – luminometri

Hygiena SystemSURE PlusTM on valodioditekniikkaan perustuva luminometri, jota käytetään yhdessä Hygiena UltrasnapTM pintahygieniatestin kanssa. Testi on tarkoitettu pinta- ja vesinäytteissä olevan soluperäisen lian testaamiseen. Luminometria perustuu soluissa olevan ATP-molekyylin kykyyn tuottaa valoa, kun se reagoi lusiferiinin kanssa. Syntyvän valon määrä on suorassa suhteessa näytteen sisältämään solumäärään. Tulos saadaan ns. RLU-arvoina (Relative Light Unit), jota verrataan aina ko.kohteen RLU-raja-arvoihin.

Hygiena UltrasnapTM -pintahygieniapikatesti

Ultrasnap™ testillä mitataan mikrobi-, kasvi- ja eläinsoluista peräisin olevaa ATP-molekyylien kokonaismäärää. Se on heti-käyttövalmis pintahygieniatesti, jota käytetään yhdessä Hygienan luminometrien kanssa. Kynän kokoisella ja – näköisellä testipuikolla on helppo ottaa näyte paitsi tasaisilta pinnoilta myös erilaisten suuttimien ja putkien sisältä. Pienikokoisuuden ja materiaalivalintojen ansiosta se on myös ympäristöystävällinen sekä edullinen muihin menetelmiin verrattuna.

KWC Nordics Oy

Vartiokuja 1
76850 Naarajärvi

Puh. 015 34 111 (vaihde)
Myynti: kwc-medical.fi@kwc.com
Huolto: kwc-huolto.fi@kwc.com

KWC Nordics -saniteettituotteiden (tiskipöydät, -altaat, saniteettikalusteet) myynnin sähköposti on jatkossa: kwc-myynti.fi@kwc.com

Haluan lisä­tietoja / tar­jouk­sen

© KWC Nordics Oy